Vols estudiar a Granollers?

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2019  |  WhatsApp 690 80 65 11

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

INFORMA'T

Grau en Enginyeria de l'Automoció

CFGS en Màrqueting i Publicitat

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2019  |  WhatsApp 690 80 65 11

MBA Màster en Administració i Direcció d’Empreses

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Les dades personals que la Universitat sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat.