Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2019

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ:

Per a alumnes de 2n de Batxillerat i 2n de CFGS

Data i horari

Preu

Lloc d'impartició

  • Divendres 27 de març i 17 d’abril

Tria entre horari de matí 9:30 a 13 h o horari de tarda 15:30 a 19 h


  • Dissabtes 28 de març i 18 d’abril 

matí de 9:30 a 13 h

75€

Es bonificarà aquest import a les persones que es matriculin el curs 2020-21 a un grau en Mestre del Campus UVic.

Estructura del taller

  • Anàlisi de l’estructura i del contingut de l’examen
  • Anàlisi dels enunciats i de les possibles respostes a partir de les proves PAP d’altres anys
  • Resolució de dubtes i comentaris


La Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Mestre de Catalunya el curs 2020-2021 es farà el dia 25 d’abril de 2019. Per això hem organitzat uns tallers presencials de 4 dies: dos divendres i dos dissabtes. Els divendres podràs escollir entre horari de matí o tarda. A la formació et donarem eines i pautes per preparar-te els exàmens de:

      Competència comunicativa i raonament crític

      Competència logicomatemàtica

Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

Sagrada Família, 7. 08500 Vic  

La Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Mestre de Catalunya el curs 2020-2021 es farà el dia 25 d’abril de 2019. Per això hem organitzat uns tallers presencials de 4 dies: dos divendres i dos dissabtes. Els divendres podràs escollir entre horari de matí o tarda. A la formació et donarem eines i pautes per preparar-te els exàmens de:

      Competència comunicativa i             raonament crític

      Competència logicomatemàtica

Data i horari

Preu

Lloc d'impartició

  • Divendres 27 de març i 17 d’abril 

Tria entre horari de matí 9:30 a 13 h o horari de tarda 15:30 a 19 h


  • Dissabtes 28 de març i 18 d’abril 

matí de 9:30 a 13 h

75€

Es bonificarà aquest import a les
persones que es matriculin el curs 2020-2021 a un dels tres graus en Mestre de la UVic (infantil, primària, doble grau del Campus UVic)

Estructura del taller

· Anàlisi de l’estructura i del contingut de l’examen

· Anàlisi dels enunciats i de les possibles respostes a partir de les proves PAP d’altres anys

· Resolució de dubtes i comentaris

Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

Sagrada Família, 7. 08500 Vic  

Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2019

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.


TALLER

DE PREPARACIÓ

PER A LA

PAP DE MESTRES

Més del 80% dels alumnes que van fer el curs el 2019 van aprovar les PAP de mestres!