Per què a la UVic?

· Aprenentatge a través de la simulació a les aules

· Instal·lacions especialitzades recreant situacions reals d’aula i integrades a la metodologia

· Mobilitat internacional d’estudis i de pràctiques

· Mencions que aprofundeixen en un àmbit de coneixement del grau

· Presència als centres educatius de 1r a 4t curs

93 881 61 77

Metodologia 

innovadora

Laboratoris de simulació i aules experiencials

750 hores de pràctiques

Projectes de cooperació, intercanvi i pràctiques internacionals

GRAUS EN MESTRE

Metodologia innovadora

Laboratoris de simulació i aules experiencials

750 hores de pràctiques

Projectes de cooperació, intercanvi i pràctiques internacionals

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2019 |  WhatsApp 690 80 65 11

MÉS INFORMACIÓ

93 881 61 77

Doble Grau en CAFE i Educació Primària (Menció en Educació Física)

GRAUS EN MESTRE

Educació Primària

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Per què a la UVic?

· Aprenentatge a través de la simulació a les aules 

· Instal·lacions especialitzades recreant situacions reals d’aula i integrades a la metodologia 

· Mobilitat internacional d’estudis i de pràctiques 

· Mencions que aprofundeixen en un àmbit de coneixement del grau 

· Presència als centres educatius de 1r a 4t curs

Educació Primària

Doble Grau en Educació Primària i Educació Infantil 
(Menció en llengua anglesa)

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2019 |  WhatsApp 690 80 65 11

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Educació Infantil

Educació Infantil

Doble Grau en Educació Primària i Educació Infantil (Menció en llengua anglesa)

Doble Grau CAFE i Educació Primària 
(Menció en Educació Física)