Màsters i Postgraus en

EDUCACIÓ

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

www.uvic.cat/formacio-continua

infofc@uvic.cat  |  93 886 12 22

Modalitat: Semipresencial 

Lloc: Vic 

Dates: d’octubre a juny  

Sessió informativa i visita a les instal·lacions EURECAT

7 de juny a les 17h

EURECAT - Av. Universitat Autònoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès

Sessió informativa i visita a les instal·lacions EURECAT

7 de juny a les 17h

EURECAT - Av. Universitat Autònoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès 

Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques

Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l'Èxit Educatiu

Modalitat: Presencial 

Lloc: Vic 

Dates: de setembre a maig   

Modalitat: Presencial 

Lloc: Vic 

Dates: d’octubre a març (18 mesos)  

Sessió informativa i visita a les instal·lacions EURECAT

7 de juny a les 17h

EURECAT - Av. Universitat Autònoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès

Sessió informativa i visita a les instal·lacions EURECAT

7 de juny a les 17h

EURECAT - Av. Universitat Autònoma, 23 08290 Cerdanyola del Vallès 

Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica

Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys)

Modalitat: Presencial 

Lloc: Vic 

Dates: propera convocatòria curs 20-21  

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Pots marcar més d'una opció

MÉS INFORMACIÓ