Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2019  |  WhatsApp 690 80 65 11

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Omple el formulari

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya   Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222 | ©2019  |  WhatsApp 690 80 65 11

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Diga'ns quins estudis t'interessen i t'enviarem informació

Diga'ns quins estudis t'interessen i t'enviarem informació

Omple el formulari