Per què al Campus Professional UVic-UCC?

· Rebràs formació professional en un entorn universitari. Una iniciativa única, innovadora i de qualitat

· Aprendràs treballant a través de la formació dual

· Estudiaràs en un entorn d’educació superior amb instal·lacions i serveis universitaris

· Comptaràs amb docents del món universitari i del món professional

93 881 55 31

Estudia a la universitat

Metodologia dual

Accés directe als Graus UVIC

Formació 100% pràctica

Estudia a la universitat

Metodologia dual

Accés directe als Graus UVIC

Formació 100% pràctica

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya   Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2018

MÉS INFORMACIÓ

93 881 61 77

CICLES FORMATIUS 

DE GRAU SUPERIOR

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Vic)

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Vic)

Màrqueting i Publicitat (Granollers)

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Per què al Campus Professional UVic-UCC?

 · Rebràs formació professional en un entorn universitari. Una iniciativa única, innovadora i de qualitat 

· Aprendràs treballant a través de la formació dual 

· Estudiaràs en un entorn d’educació superior amb instal·lacions i serveis universitaris 

· Comptaràs amb docents del món universitari i del món professional

 Campus Professional, de la formació a l’ocupació

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

  Campus Professional, de la formació a l’ocupació

Cicles Formatius 

de Grau Superior

Cicles Formatius de Grau Superior

Màrqueting i Publicitat (Granollers)

Processos i Qualitat en la Indústria limentària (Olot)

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Vic)

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Vic)

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2020

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (Olot)