Per què a la UVic?

· 300 hores de pràctiques obligatòries

· Alta ocupabilitat 

· Instal·lacions pròpies i equipament d’última generació

· MasterClass de directius dels principals mitjans i agències de comunicació a les aules

· 300 convenis de pràctiques anuals

· Dobles graus internacionals a Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques

· Open Mind Programme a la Solent Southampton University

· Programa en habilitats directives i de lideratge

93 881 61 77

Pràctiques obligatòries

Més de 25 convenis internacionals

Metodologies 

innovadores

Noves instal·lacions i equipaments

GRAUS EN 

COMUNICACIÓ

Noves instal·lacions i equipaments

Metodologies innovadores

Pràctiques obligatòries

Més de 25 convenis internacionals

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya   Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2019 |  WhatsApp 690 80 65 11

MÉS INFORMACIÓ

93 881 61 77

Màrqueting i Comunicació Empresarial 

GRAUS EN COMUNICACIÓ

Periodisme

Publicitat i Relacions Públiques 

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Per què a la UVic?

Comunicació Audiovisual

Periodisme

Publicitat i Relacions Públiques

· 300 hores de pràctiques obligatòries

· Alta ocupabilitat 

· Instal·lacions pròpies i equipament d’última generació

· MasterClass de directius dels principals mitjans i agències de comunicació a les aules

· 300 convenis de pràctiques anuals

· Dobles graus internacionals a Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques

· Open Mind Programme a la Solent Southampton University

· Programa en habilitats directives i de lideratge

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  ©2019 |  WhatsApp 690 80 65 11

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.

· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC.

· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.

· Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen.

· En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

· Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Comunicació Audiovisual

Màrqueting i Comunicació Empresarial