Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Universitat de Vic - Universitat  Central de Catalunya  |  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2020

Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña  Sagrada Família, 7. 08500 Vic  |  T. 938 861 222  |  ©2020

· El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.  · La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la UVic-UCC. · Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.  Es comunicaran únicament als centres amb els quals la UVic-UCC hagi convingut l’organització dels estudis que us interessen. · En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi. · Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades.

Format: Webinar 

Durada:  1 hora  

Ponent:  Begoña Roman

Data: dimarts 30 de juny 

Horari: 17:30h

Inscripció: omple el formulari i obtindràs l'enllaç d'accés al webinar 

 Cal ensenyar la gramàtica quan ensenyem el català com a llengua segona, estrangera o addicional?